Tumblelog by Soup.io
 • klemens
 • mysteryspoon
 • gpkvt
 • Advertime
 • paoul
 • thenausner
 • Bandits
 • be3pi
 • conceptive
 • wiercipietas
 • palka
 • moop
 • milof
 • kosmopolit
 • modernromantics
 • dna
 • webjunk
 • Xiim
 • kaine
 • jrb
 • zbyszekk
 • tenshi
 • rosinenpicker
 • LUCIE88
 • wstawieplywaizabasienazywa
 • smutazos
 • Bastex
 • JakubGajdamowicz
 • takietakie
 • otroseba
 • cygenb0ck
 • lalandia
 • freizeitagent
 • 24find
 • marks
 • mateo
 • schuhe
 • myfronde
 • jolibord
 • nkrz
 • Tornerai
 • felipecury
 • meganeotoko
 • srsly
 • grumpy
 • vocalna
 • annawanna
 • holamasdo
 • versusversus
 • guyver
 • daquila
 • brinno
 • oopsiak
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

2542 dd23 390
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadrozdzi drozdzi
6063 fbdf 390
soup navigation
Reposted fromnerdanel nerdanel viatfu tfu
6770 b770 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaSenyia Senyia
4364 c2d8 390
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaSenyia Senyia
4763 2f17 390
Reposted fromzciach zciach viabastinat0r bastinat0r
0121 da7f 390
Reposted fromtfu tfu viaredneck redneck
3410 dac5 390
Reposted frompszemek pszemek viakjuik kjuik
7651 c454 390
4245 f401
Reposted fromhissyfit hissyfit viaredneck redneck

November 18 2017

4268 28f3 390
Reposted fromMatalisman Matalisman via8agienny 8agienny

November 15 2017

5855 2289 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viadivi divi

When I think a piece of code is useless


/* by Czapy */

2140 16be 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaatheism atheism

November 14 2017

2876 523d 390
Reposted fromrachelbones rachelbones viasmoke11 smoke11
1750 2c07 390
Bo keh
Reposted fromEmisja Emisja viagrovly grovly
7207 3ec5 390
Reposted fromfunkthis funkthis viasmoke11 smoke11

Jednak ten dom inteligencki jakoś przetrwał i w niektórych mieszkaniach stół do pracy i książki są nadal najważniejsze.

Stół do pracy, ale też do spotkań, do posiłków - swoiste centrum domu. Aczkolwiek zaskoczyło mnie to, co mówi Piotr Voelkel, który zajmuje się wnętrzami od strony biznesowej i produkuje meble, że bardzo widoczny jest też trend na małe mieszkania, z których znikają już nie tylko półki z książkami, ale nawet stół. Zostaje tylko wielkie łóżko-gniazdo.

- Dla mnie to łóżko też było trochę zaskoczeniem. Niedawno rozmawiałam z Markusem Engmanem, który jest szefem grupy projektowej IKEA, i on też zwrócił uwagę na to, jak się zmieniały mieszkania, przy czym tu nie chodzi już o "dom polski", ale domy na całym świecie. Potwierdza większą skłonność do małych mieszkań i "nomadyczność", a meblem najbliższej przyszłości będzie według niego... stołek. Stanie się głównym bohaterem dnia codziennego, bo może być nie tylko siedziskiem, ale też np. stolikiem nocnym, podstawką pod laptopa itd. Engman zwrócił też uwagę na trend, który nie wiem, czy dotarł już do polskich mieszkań - z domów znikają kanapy. Do niedawna zasiadały na nich całe rodziny, żeby wspólnie oglądać telewizję, dziś są już niepotrzebne: każdy ma swój nośnik, na którym ogląda swój serial i raczej jesteśmy rozproszeni.
source

November 13 2017

2395 8a07 390
Reposted fromtgs tgs viabitstacker bitstacker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl